Oleme Saku kogudusega osa meie kiriku poolt teostatavast nii sise- kui välismisjonist.

Väljavõte EKNK misjonitöö põhimõtetest:

Misjon – see on armastada oma ligemest nagu iseennast ja teha teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse.

Armastust võib väljendada sõnades, kuid teod on need, mis loevad ja muudavad! Sinu teod on need, mis näitavad kui palju sa armastad.

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku misjonitegevuse eesmärk on Püha Vaimu toel olla Jeesuse tunnistajad oma kogukonnas, kogu Eestimaal, naaberriikides ja üle kogu maailma.

Misjonitööd EKNK-s viiakse ellu läbi koguduste regulaarse misjoniohvri võtmise, misjoniprojektide toetamise ning misjonäride läkitamise.

Juhtkiri: “Maailma Otsani..."

Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni! ” Apostlite teod 1:8

Ülesanne, missioon: Teha jüngreid üle maailma, kuid esmalt Eestimaal, kuulutades rõõmusõnumit Püha Vaimu väes.

Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” Matteuse evangeelium 28:19-20