jaanus.jpg

EKNK Saku koguduse pastor aastatel 1994-1999 ja teistkordselt aastast 2005 on pastor Jaanus Pedak.

Pastor Jaanus on abielus Varje Pedak'uga ja nende peres kasvab 7 last.

Telefon: +372 5661 8234
E-mail: