Jumalateenistused toimuvad Saku Nelipühi Kirikus  pühapäeviti algusega kl 11:00

Oktoobrikuu kava:

 2. oktoober - Jumalateenistus kl 11:00, Issanda surma mälestamine.
                       Kõneleb koguduseliige Ivari Soome
 9. oktoober - Jumalateenistus kl 11:00. Kõneleb pastor Jaanus Pedak
16. oktoober - Jumalateenistus kl 11:00. Kõneleb diakon Kristjan Laugen
23. oktoober - Jumalateenistus kl 11:00. Kõneleb pastor Jaanus Pedak

30. oktoober - Jumalateenistus kl 11:00. Kõneleb pastor Jaanus Pedak

25. oktoober teisipäeval palvekoosolek kell 18.00
Teretulnud on kõik, kes soovivad palves ja Jumala ülistuses osaleda!

 
Oleme osa pidevalt uuenevast ja arenevast, nooruslikust Saku kogukonnast!

Saku kogudus on üks Eesti Kristlikku Nelipühi kirikusse kuuluvast 33-st kogudusest.

Meie eesmärk on täita Jeesuse Kristuse antud missiooni:

- kuulutada HÄID UUDISEID saabuvast Jumala Kuningriigist,

- aidata inimestel kasvada oma suhtes Jumalaga

- ja saata neid armastuses teenima Teisi oma tugevustega.

Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 11.00 aadressil Nurme 3a, Sakus.

Tere tulemast kirikusse!