Saku kogudus kui osa Eesti Kristlikust Nelipühi Kirikust

Saku kogudus on üks Eesti Kristlikku Nelipühi Kirikusse kuuluvast 33-st kogudusest.
Oleme osa pidevalt uuenevast ja arenevast, nooruslikust Saku kogukonnast!

EKNK Saku kogudus rajati 1993 aasta juulis. Koguduse esimene pastor esimesel aastal oli Riho Pors ning aastatel 1994-1999 Jaanus Pedak. 1999 võttis koguduse juhtimise üle taaskord Riho Pors ning 2005 jaanuarist kuni tänaseni on pastorina tegev Jaanus Pedak.

Meie eesmärk on täita Jeesuse Kristuse antud missiooni:

- kuulutada HÄID SÕNUMEID saabuvast Jumala Kuningriigist

- aidata inimestel kasvada oma suhtes Jumalaga

- ja saata neid armastuses teenima Teisi oma tugevustega.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik asutati 1991. aastal kolme väliseesti pastori Märt Vähi, Harry Leesmenti ja Allan Lauri poolt.
EKNK rajajaid läkitanud välisorganisatsioonid Apostolic Church of Pentecost, Pentecostal Assemblies of Canada ja Assemblies of God Australia sõlmisid Tallinnas koostööleppe. Esimene Kristlik Nelipühi kogudus rajati Tallinnas Sakala keskuses 17. augustil 1991. aastal. Järgnevate aastate jooksul loodi EKNK kogudusi üle kogu Eestimaa.

EKNK alguslugu ulatub taasiseseisvuse-eelsesse aega ja veel kaugemalegi. Aega, mil Eesti riik okupeeriti ning olemasolevad nelipühi kogudused likvideeriti või sunniti liituma teiste kirikute ja kogudustega. Mõnedel nelipühi pastoritel õnnestus põgeneda Euroopasse, Põhja-Ameerikasse või Austraaliasse, kus nad rajasid Eesti kogudusi. Selliselt elas nelipühi töö eestlaste keskel üsna jõudsalt edasi, kuid mitte kodumaal. Siin oli see okupatsiooni ajal keelustatud, mis jättis nelipühi tegevusse Eestis poole sajandi pikkuse lünga. EKNK rajajad on otseselt või kaudselt seotud II maailmasõjale eelnenud aja nelipühi koguduste tööga.

EKNK loomulikuks osaks on esimestest tööaastatest alates olnud nii vene- kui viipekeelne töö. Samuti misjonitöö väljaspool Eestit, mille tulemusena on kuulutatud head sõnumit Jeesusest Kristusest ning rajatud kogudusi paljude rahvaste keskel kuni Hiinani välja.

Praegu on EKNK Eestimaal episkopaalse struktuuriga Nelipühikirik, kelle eesmärgiks on jõuda HEA SÕNUMIGA JEESUSEST KRISTUSEST nii siin kui ka kaugemal elavate inimesteni.

EKNK kogudusi juhib alates 2016 a. aprillist piiskop Alur Õunpuu, kes on paralleelselt EKNK Kuressaare koguduse pastor.

Meie visioon on ehitada ja rajada eluandvaid kogudusi ja usukogukondi üle Eestimaa!

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik - "KOHT SINU JAOKS!"